aanpak

Met de beproefde 6-stappen aanpak voor invoering, kunt u snel aan de slag is van Helios, garanderen we een sucesvolle invoering.

6-stappenplan

Hoe werkt het 6-stappen plan?

 1. Vooronderzoek

  In deze eerste stap inventariseren we de informatieboefte van de organisatie en stellen we de bedrijfsregels op. We gaan na of de hiervoor benodigde brongegevens digitaal beschikbaar zijn. Ook gaan we o.a. na of er voldoende computercapaciteit is om Helios te installeren en bespreken we voorstellen om de informatie toegankelijk te maken; bijvoorbeeld via het intranet.

  Het resultaat is een heldere afbakening en planning (van inspanning, doorlooptijd en kosten) om Helios in te voeren in uw organisatie.

 2. Gegevens koppelen

  In de tweede stap maken we een koppeling tussen Helios en de database met gegevens uit uw registratiesysteem. Hierbij houden we rekening met de informatiebehoefte van de organisatie en koppelen we alleen gegevens die nodig zijn. De inspanning die benodigd is om de koppeling tot stand te brengen is afhankelijk van de inrichting van de hard- en software waarop uw registratiesysteem draait en uw specifieke informatiebehoefte (welke overzichten u wilt hebben). Dit komt in het vooronderzoek aan de orde.

 3. Ontwerpen van de rapportdefinities

  In deze fase worden de gewenste overzichten ontwikkeld. Hierbij houden we desgewenst rekening met uw huisstijl.

 4. Ontsluiten van de overzichten, zodat medewerkers vanaf hun werkplek de informatie kunnen raadplegen

  In deze stap installeren we een softwarepakket waarmee de overzichten toegankelijk worden gemaakt. Hierbij maken we zoveel als mogelijk gebruik van de beschikbare servercapaciteit van de organisatie. Wanneer deze ontoereikend is, zullen andere oplossingen worden bedacht. Dit komt in het vooronderzoek al aan de orde.

  Desgewenst kunnen we de overzichten toegankelijk maken via uw eigen intranet, zodat eindgebruikers vanuit een vertrouwde omgeving de overzichten kunnen raadplegen.

 5. Testen van de complete oplossing

  Hierbij testen we in samenwerking met enkele medewerkers uit uw organisatie de juiste werking van het systeem en de inhoud van de overzichten. Hierbij krijgen we tevens inzicht in de kwaliteit van gegevens en worden zonodig maatregelen getroffen om deze te verbeteren zodat betrouwbare overzichten worden verkregen.

 6. Invoering van Helios

  Wanneer de testfase succesvol is afgerond, wordt Helios beschikbaar gesteld aan de medewerkers in de organisatie. Zonodig wordt een opleiding verzorgt en/of een handleiding gemaakt, zodat medewerkers direct aan de slag kunnen.

  N.B. De ervaring is dat Helios zo eenvoudig en intuïtief werkt, dat eindgebruikers die gewend zijn om met computers te werken geen opleiding nodig hebben.