techniek

Helios maakt gebruik van open standaarden en is ontwikkeld met behulp van de open source software JasperReports en JasperServer.

Helios bestaat uit drie componenten:

  1. Een database waarin de gegevens zijn vastgelegd die worden gebruikt bij het vervaardigen van de overzichten.
  2. De rapportdefinities, die de specificaties van overzichten beschrijven. Helios bevat rapportdefinities voor diverse standaardoverzichten, waaronder productieoverzicht, bezettinglijst, wachtlijst, productiviteit van medewerkers en awbz-declaratie.
  3. De gebruikersinterface, waarmee rapporten toegankelijk worden gemaakt voor geautoriseerde eindgebruikers.

Gegevensverzameling

De database bevat de basisgegevens die door de rapportdefinitie worden omgezet in overzichten. Deze basisgegevens zijn afkomstig uit het cliënt registratiesysteem van de zorginstelling.

De betrouwbaarheid van de informatie in de overzichten wordt bepaald door de kwaliteit van de basisgegevens. Als de basisgegevens fouten bevatten, zullen deze uiteindelijk doorwerken in de overzichten en maakt de informatie onbetrouwbaar. Helios hecht veel waarde aan de kwaliteit en de berouwbaarheid van informatie. Daarom is in Helios een voorziening getroffen om inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van de gegevens, zodat deze – indien nodig – kan worden geoptimaliseerd.

De structuur van de basisgegevens in het cliënt registratiesysteem is vaak zeer complex en daardoor ondoorgrondelijk. Hierdoor zijn zorginstellingen niet in staat om zelf de gewenste management overzichten te vervaardigen. Helios heeft een voorziening ontwikkeld om structuur van de gegevens te vereenvoudigen en te standaardiseren, Hierdoor kunnen organisaties ook zelf – naast de standaard overzichten van Helios – extra overzichten vervaardigen.

Rapportdefinities

Om een overzicht te kunnen aanmaken, is een rapportdefinitie benodigd die de vorm en inhoud van het overzicht beschrijven.

Helios bevat de rapportdefinities voor de diverse standaardoverzichten, waaronder:

De overzichten hebben elk één of meerdere parameters, waarmee het overzicht kan wor-den bestuurd. Zo kan de Awbz-declaratie worden opgestart met parameters voor locatie en tijdsperiode, om de Awbz informatie te verkrijgen van een specifieke locatie en verslagperiode.

De vorm van de overzichten is afgestemd op uw huisstijl. Zo worden overzichten indien ge-wenst voorzien van uw eigen logo, kleuren en lettertype.

De informatie kan worden weergegeven in verschillende formaten, zoals Html, Pdf, Word en Excel.

Gebruikersinterface

Helios maakt gebruik van een web-interface om de overzichten toegankelijk te maken. Zo kan Helios worden geïntegreerd met uw intranet.

De toegang tot de overzichten kan per eindgebruiker of per groep worden ingesteld. Zo krijgen medewerkers alleen die informatie die zij nodig hebben voor hun werk.