doelgroep

Voor wie is Helios bedoeld?

Helios wordt gebruikt door alle medewerkers in de organisatie die informatie nodig hebben bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Helios levert bijvoorbeeld operationele informatie aan professionals op de werkvloer, en stuurinformatie voor het management en directie. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan actuele informatie over de bezetting van locaties en bedden resp. productiecijfers en cijfers rondom in- en uitstroom van clienten.

Branches en sectoren

Helios is op dit moment gericht op zorginstellingen in Nederland die gebruikmaken van een geautomatiseerd registratiesysteem.

Zodra hiervoor belangstelling is, zullen ook andere branches en sectoren worden toegevoegd aan het Helios portfolio.