concept

Aparte database

Helios omvat een eigen database (datawarehouse), waarin de - voor de overzichten benodigde - gegevens worden bewaard. Deze gegevens worden dagelijks automatisch ververst, met behulp van een verwerkingsprogramma die de gegevens uit het registratiesysteem overzet in de Helios database.

Het verwerkingsprogramma wordt eenmalig op maat gemaakt voor uw organisatie. Dat is nodig, omdat de structuur en inrichting van de brongegevens in uw registratiesysteem anders is dan bij andere organisaties.

Verversen van gegevens

Kwaliteitsverbetering van gegevens

Bij het verversen van de gegevens in de Helios database, wordt de kwaliteit ervan gecontroleerd. Deze controle vindt plaats aan de hand van bedrijfsregels die voor een deel standaard zijn en voor een deel worden aangepast aan de specifieke eisen en wensen van de organisatie. Hierbij kan worden gedacht aan regels zoals:

De kwaliteit van gegevens is belangrijk, omdat ze de betrouwbaarheid van de overzichten bepalen: hoe beter de kwaliteit van de basisgegevens, des te nauwkeuriger de (stuur-) informatie.

De kwaliteitscontrole zorgt ervoor dat in de Helios database alleen gegevens worden opgenomen die juist en onderling consistent zijn. Onjuistheden worden vermeld op een verwerkingsverslag, zodat deze hersteld kunnen worden in het registratiesysteem. Helios zorgt dus voor een structurele kwaliteitsverbetering van uw bedrijfsgegevens en kan u betrouwbare informatie garanderen.

Gestandaardiseerd en duidelijk gegevensmodel

In de Helios database worden de gegevens op een gestandaardiseerde wijze gemodelleerd. Dit betekent bijvoorbeeld voor de zorgsector dat in Helios alle gegevens, waaronder indicatie, cliënt, medewerker, plaatsing etc. op een eenduidige wijze worden gestructureerd. De structuur van de gegevens is dus - binnen een sector - identiek voor elke organisatie die gebruikmaakt van Helios. Bovendien is deze structurering van de gegevens duidelijk en begrijpelijk. De voordelen hiervan zijn:

Overdraagbaarheid van overzichten

Door het gestandaardiseerde gegevensmodel kunnen de Helios overzichten worden uitgewisseld tussen klanten van Helios. Voorbeeld: Een productieoverzicht dat is ontwikkeld voor instelling A kan ook worden toegepast door instelling B. Hierdoor kunnen instellingen gebruikmaken van elkaars overzichten en kunnen de kosten worden beperkt.